Co je metoda BICOM

Možná jste se i často ptali, proč přes velký blahobyt a neuvěřitelný věděcký pokrok existuje stále více lidí, kteří trpí alergickými a chronickými obtížemi, a to nejen dospělí a starší lidé, ale stále častěji i mladí dospělí dospělí a děti.  Z tohoto důvodu jsme hledali neinvazivní metodu, která poskytuje nové možnosti, metodu Bicom biorezonance.

Přístroj Bicom patří stejně jako například homeopatie, akupunktura a jiné metody přírodní léčby do oblasti tzv. "komplementární medicíny". Používá se v humánní a veterinární medicíně více jak 30 let v 90 zemích světa.

Metoda Bicom je speciální postup určený pro zjišťování a odstranění zátěží na biofyzikální úrovni. Bicom neurčí diagnózu, ale systémovou příčinu z pohledu celostní medicíny.

Pozadí chronických onemocnění

Dnes žijeme ve velkém blahobytu.

Četné technické přístroje, neuvěřitelně rychlé transportní a komunikační prostředky, nepřehlédnutelný počet chemických substancí a velké množství hotových potravin ulehčují náš všední den.

Čím více tyto možnosti využíváme, tím více za ně platíme značnou cenu.

Když sud přeteče

Na dnešního člověka působí mnohá zatížení: chemické přísady v našich potravinách a pitné vodě, jedy ohrožující životní prostředí, radiační zatížení, bezpočet chemických substancí, používání medikamentů v chovu zvířat atd.

Tyto zátěže zapříčiní u mnohých pacientů, že sud přeteče. To se projevuje v různých formách. Od  nejasných poruch duševního stavu, chronické únavy až k závažným tělesným poruchám.

Je zajímavé, že základem chronických onemocnění je většinou více zátěží. Je také možné, že u pacientů se stejnými obtížemi lze zjistit zcela odlišné příčiny těchto obtíží. Biofyzikální rovina nabízí možnost testování těchto individuálních zatížení, což není na biochemické úrovni (laboratorní parametry) často možné.

Těžké, vícečetné nebo dlouhotrvající zátěže mohou zablokovat síly potřebné k zotavení těla.

V zásadě je třeba říci, že tělo disponuje velkými vlastními silami k zotavení.

Tělo má fenomenální regulační systém, s pomocí kterého mohou být znovu a znovu vyrovnány mimořádné negativně působící vlivy.

Když však na tělo působí příliš velké zátěže, nebo je jich příliš mnoho a navíc působí delší dobu, může se stát, že regulační schopnost, jakož i síly k zotavení těla jsou zpomaleny, nebo dokonce zablokovány.

Screenshot 2023-06-09 at 14-43-25 Biorezonance BICOM